Het woord Dianetics is afgeleid van het Griekse dia, wat “door” betekent en nous, “geest of ziel”. Dianetics wordt verder gedefinieerd als ‘wat de ziel het lichaam aandoet’. Dianetics is de voorloper en substudie van Scientology en wordt in Nederland verzorgd door Scientology Kerk Amsterdam.

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  1. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw communicatie met ons via post, e-mail, telefoon, fax en onze socialemediakanalen (zoals Facebook, Twitter en Instagram), uw aankoop van religieuze materialen, uw aanvraag voor meer informatie, uw inschrijving voor of deelname aan een evenement, of uw donatie. Dit Privacybeleid is ook van toepassing in elke andere context waarin u ons persoonsgegevens verstrekt. Als, bij het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens verwezen wordt naar een ander privacybeleid, heeft dat privacybeleid voorrang op deze in het geval van tegenstrijdigheid.
  2. Wanneer er in dit Privacybeleid wordt verwezen naar wetten en regelgeving, zijn mogelijke amendementen van deze wetten of regelgeving hier impliciet bij inbegrepen.
  3. We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op ons eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval zullen die wijzigingen en aanpassingen ten minste twee weken voor die veranderingen en aanpassingen van kracht worden, via onze Websites worden doorgegeven. Verder gebruik van onze Websites zal dan onderworpen zijn aan het gewijzigde Privacybeleid.
 2. WIE ZIJN WIJ?
  1. Wij zijn Scientology Kerk Amsterdam, (Wibautstraat 112, 1091GP, Amsterdam, [email protected]). 
  2. Eventuele vragen worden alleen lokaal behandeld. Mocht u niet anoniem een boek, DVD of ander product bestellen komen de gegevens bij de Church of Scientology International (“CSI”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten van Amerika, zijn vastbesloten om te allen tijde de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. CSI geeft leiding aan de kerkelijke leiding van Scientology Kerken en missies. U kunt contact met ons opnemen via e-mail, naar [email protected].
  3. De Church of Scientology Europe (“CSEU” of “Continental Liaison Office”), Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Denemarken, is onze Europese hoofdvestiging die de Scientology Kerken en missies in Europa beheert.
 3. WIE IS DE SCIENTOLOGY KERK?
  1. De Scientology Kerk (“de Kerk”) is opgezet in een kerkelijke structuur die een groot aantal diverse religieuze activiteiten verenigt en op elkaar afstemt. Een systeem van internationaal kerkelijk management van de Church of Scientology International omspant alle entiteiten die behoren tot de kerkelijke structuur via een aantal Continental Liaison Offices die verantwoordelijk zijn voor geografische zones. Deze managementstructuur ondersteunt, coördineert en verzekert dat de spirituele filosofie en technologieën van Dianetics en Scientology beschikbaar zijn voor iedereen die ze wenst te ontvangen en dat Scientology diensten correct worden toegepast, zoals voorgeschreven door L. Ron Hubbard (“LRH”), de grondlegger van de Scientology religie.
 4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. CSI treedt op als verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die u verstrekt aan entiteiten die behoren tot de kerkelijke structuur van de Kerk, zoals direct aan CSI via een van onze Websites of aan plaatselijke Kerken en missies.
  2. De plaatselijke Kerken en missies, inclusief CSEU, handelen als verwerkers in onze naam.
 5. WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
  1. Wanneer u met ons communiceert door het invullen van een contactformulier op een van onze Websites, of via e-mail, telefoon, fax of socialemediakanalen, kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, leeftijd, het bedrijf waarvoor u werkt, voorkeuren en interesses;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Inhoud van de communicatie, zoals uw verzoek of vraag;
   • Technische gegevens over de communicatie, zoals met wie u bij ons communiceert, datum en tijd van de communicatie;
   • Algemeen beschikbare gegevens over u, zoals informatie die algemeen beschikbaar is op uw socialemediaprofiel;
   • Enige andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
  2. Als u materialen bestelt of aanschaft, zoals een boek of een informatiepakket, dan kunnen we de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
   • Identiteitsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, het bedrijf waarvoor u werkt, voorkeuren en interesses;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e-mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Details van de bestellingen, zoals de titel van het boek dat u kocht;
   • Betaalgegevens, zoals hoeveel u betaalde voor uw bestelling.
 6. HOE, WAAROM EN OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. In de onderstaande tabel leggen we de doeleinden uit waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit doen. Wij beroepen ons op de volgende rechtsgronden:
   • Uw toestemming, waarbij u wordt geïnformeerd over wat deze toestemming inhoudt voordat u uw toestemming geeft;
   • Een contract met u, om dat contract ten uitvoer te brengen of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u;
   • Een wettelijke verplichting waar wij ons aan moeten houden;
   • Onze gerechtvaardigde belangen, zoals voortdurende verbetering van onze Websites, socialemediakanalen, materialen en diensten om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft die maar mogelijk is, om deze zaken te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, om ze te verspreiden en te promoten en ze aan u beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor onze socialeverbeteringsprogramma’s en humanitaire programma’s.

 

DOEL

RECHTSGROND

1.      

We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen over onze materialen en dienstenzoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, als u expliciet heeft toegestemd om zulke promotionele informatie te ontvangen.

Uw toestemming

 

2.      

In het kader van het u sturen van promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, verwerken we uw persoonsgegevens om gegevens te verzamelen om onze promotionele informatie te analyseren, zoals welke inhoud van onze promotionele informatie u geraadpleegd heeft of op welke links u in die promotionele informatie heeft geklikt (bijvoorbeeld via tracking-technologieën zoals web beacons in onze e-mails).

Uw toestemming

3.      

We verwerken uw persoonsgegevens om van u een uniek profiel te creëren om uw ervaring te verbeteren, gebaseerd op uw locatie, uw bestelgeschiedenis, uw voorkeuren, uw interesses, de inhoud van onze promotionele informatie die u heeft gezien en, als u een persoonlijkheidstest heeft gedaan, de informatie over uw persoonlijkheid die we kunnen afleiden uit de antwoorden die u geeft op de vragen die tijdens de persoonlijkheidstest worden gesteld.

Uw toestemming

4.      

We verwerken uw persoonsgegevens om in staat te zijn uw bestelling te verwerken en om in staat te zijn u de materialen of informatie te leveren waar u om verzoekt of om u te voorzien van de diensten waar u om verzoekt.

Een contract met u

5.      

We verwerken uw persoonsgegevens om u te voorzien, op een gepersonaliseerde en efficiënte manier, van de materialen, diensten of informatie waar u om vraagt via een van onze Websites, e-mail, telefoon, fax of socialemediakanalen.

Onze gerechtvaardigde belangen

Een contract met u

6.      

We verwerken uw persoonsgegevens:

       om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar we ons aan moeten houden; of

       om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties of overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten, of

       om op ons eigen initiatief uw persoonsgegevens over te dragen aan de politie of de gerechtelijke instanties als bewijsmateriaal of als wij een gerechtvaardigd vermoeden hebben van een door u gepleegde onrechtmatige daad of misdaad met gebruik van een van onze Websites, onze socialemediakanalen of andere communicatiekanalen.

Een wettelijke verplichting

7.      

We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen over materialen of diensten, gelijkaardig aan die die u eerder van ons heeft gekocht of ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon. U kunt afzien van het ontvangen van dergelijke mailings door op de opt-outlink te klikken in de e-mail, of u kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verder ontvangen van deze mailings door contact op te nemen met [email protected].

Onze gerechtvaardigde belangen

 

 1. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden buiten de Scientology Kerk zonder uw toestemming of een andere rechtsgrond, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te verstrekken. We kunnen bijvoorbeeld vertrouwen op dienstverleners om:
   • u onze Websites aan te bieden (zoals een hostingprovider); of
   • onze promotionele informatie gericht te maken (zoals een marketingbedrijf); of
   • uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de materialen te leveren); of
   • uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstverlener of een organisatie die krediet controleert).

Deze derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons en na onze schriftelijke instructie verwerken. Wij staan ervoor in dat al die derde partijen uiterst zorgvuldig worden geselecteerd en zijn toegewijd aan het in acht nemen van de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

  1. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden tussen de nationale, regionale en lokale aangesloten organisaties van de Scientology Kerk, zoals plaatselijke Kerken en missies. We zullen er echter voor zorgen dat alle Scientology organisaties er nauwgezet op zullen letten dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met wat er in dit Privacybeleid wordt uiteengezet. Uw persoonsgegevens zullen ook worden verwerkt door CSEU, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Denemarken, onze Europese hoofdvestiging die de Scientology Kerken en missies in Europa beheert. De CSEU is onze centrale administratie voor het Europese continent.
  2. Wij zouden wettelijk verplicht kunnen worden om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties, overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
 1. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder ook de Verenigde Staten. Om uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet, te verwerken, zouden wij uw persoonsgegevens ook kunnen doorgeven aan derden, die de verwerking in onze naam buiten de EER doen. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verplicht zijn gepaste waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor CSI zijn zulke waarborgen het gevolg van het feit dat wij rechtstreeks onderworpen zijn aan de Europese wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor derde partijen kunnen zulke waarborgen het gevolg zijn van:
   • Wetgeving in het ontvangende land, die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit; of
   • Een erkend certificatiemechanisme, zoals het EU-US Privacy Shield besluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016.
  2. Wij zouden geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke doorgifte plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er sprake is van waarborgen die de veiligheid en integriteit zullen zeker stellen van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de van toepassing zijnde wetgeving.
 2. AAN WELKE KWALITEITSGARANTIES VOLDOEN WIJ?
  1. We doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om aan de doeleinden zoals hierboven zijn genoemd, te voldoen.
  2. Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om aan de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet, te voldoen of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Het intrekken van uw toestemming zou kunnen betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van onze Websites of een deel ervan. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet, tenzij er sprake is van:
   • Een doorslaggevend belang van CSI, of van een andere derde partij, om deze persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van de toezichthoudende autoriteit of een andere overheid die ons verhindert de gegevens te de-identificeren.
  3. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of diefstal, alsook tegen verlies, vervalsing of vernietiging. De toegang van onze medewerkers of van het personeel van derde partijen zal alleen op need-to-know basis zijn en zal worden onderworpen aan strenge confidentialiteitsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging verplichtingen zijn waar we ons uiterste best voor doen maar die nooit gegarandeerd kunnen worden.
  4. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie te ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor de ontvangst van zulke promotionele informatie wijzigen door op de opt-outlink te klikken waarin in zulke promotionele informatie wordt voorzien.
  5. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie, zoals tijdschriften, communicaties, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen op papier, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere informatie op papier door het indienen van een verzoek bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming, in overeenstemming met Artikel 11 van dit Privacybeleid.
 3. WAT ZIJN UW RECHTEN?
  1. U kunt op elk moment verzoeken om informatie over uw persoonsgegevens, om rectificatie, wissing of beperking van uw persoonsgegevens, en u kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking, door contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via [email protected] of de contactgegevens hieronder.
  2. Meer specifiek, u heeft het recht om te verzoeken om toegang tot alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en door ons worden verwerkt, oftewel, u heeft het recht om ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om een redelijke, administratieve kost in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang, die er duidelijk op gericht zijn om ons overlast of schade te berokkenen. Elk verzoek moet specificeren tot welke categorieën persoonsgegevens u toegang wenst en voor welke verwerkingsactiviteiten.
  3. U heeft het recht op rectificatied.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, gratis gecorrigeerd worden. Als u een verzoek indient voor correctie, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt verzocht.
  4. U heeft het recht op intrekking van uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  5. U heeft het recht op gegevenswissingd.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet hierbij echter in gedachten houden dat een verzoek voor verwijdering door ons zal worden afgewogen tegen:
   • Onze belangen en die van een derde partij, die zwaarder kunnen wegen dan uw belangen; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van overheidswege dat zo’n verwijdering verbiedt.
  6. U heeft het recht tot beperking in plaats van verwijdering, d.w.z. om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als:
   • Wij de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens verifiëren; of
   • De verwerking ervan onwettig blijkt en u zich verzet tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens; of
   • U uw persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden zoals hierboven is uiteengezet; of
   • Wij verifiëren of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen indien u uw recht om bezwaar te maken uitoefent (zie hieronder).
  7. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en, daarnaast, als:
   • Er ernstige en gegronde redenen bestaan in verband met uw situatie, die zo’n bezwaar rechtvaardigen; en
   • De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen en onze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder doorwegen dan uw belangen.
  8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. om van ons, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract met u, en de verwerking met automatische middelen wordt uitgevoerd, alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, te ontvangen.
  9. Als u een aanvraag wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected]. Een e-mail met een verzoek om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • Het moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen; en
   • Het moet, als dat vereist is, duidelijk de redenen geven voor het uitoefenen van uw recht; en
   • Uw verzoek moet voorzien zijn van de datum en een handtekening; en
   • Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. Als u gebruikmaakt van het contactformulier, kunnen wij u vragen om een ondertekende bevestiging en bewijs van uw identiteit.

Wij zullen u op de hoogte stellen van het feit dat uw verzoek is ontvangen. Als het verzoek voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden en geldig blijkt te zijn, zullen we er zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek, aan voldoen. Mocht u eventueel klachten hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als u ontevreden blijft met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (kijk voor een lijst met nationale instanties op edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 1. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
  1. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met onze Data Protection Officer (DPO, Functionaris voor Gegevensbescherming) van Scientology Continental Liaison Office for Europe, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, Denemarken, of stuur een e-mail naar [email protected].

Als u meer informatie wilt over hoe we persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plug-ins en andere soorten trackingtechnologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Cookiebeleid. https://www.dianeticsnederland.nl/cookie-policy/